Send on-chain

post
https://api.vndc.io/merchant/
submit_send_onchain
Send on-chain
Possible "coin" values are: VNDC, CHI, BTC, ETH, USDT, USDScoin